Cars, girls, good stuff...

piątek, 14 lutego 2014

VegetablesBlues

...
Hello. A few months ago I drew a few projects vegetables for advertising. Here they are straight out of my deep drawer :)...
Hejka. Kilka miesięcy temu narysowałem te kilka projektów warzyw do reklamy. Zapomniałem o nich i zaległy w szufladzie - a bardzo je lubię!...
......